تست QF-PCR در چه مواردی استفاده می شود

تست QF-PCR در چه مواردی استفاده می شود؟

    بررسی سلامت جنین در صورت مشکوک بودن نتایج غربالگری سه ماهه اول

    تعیین جنسیت جنین

    تشخیص سریع اختلالات کروموزوم های آتوزوم شامل سندرم داون(+۲۱)، سندرم ادوارد(+۱۸) و سندرم پاتو (+۱۳)

    تشخیص سریع اختلالات کروموزوم های جنسی X و Y (سندرم ترنرXO، سندرم کلاین فلترXXY، سندرم X سه گانه XXX، سندرم جاکوب XYY)

    تشخیص انواع پلی پلوئیدی (تریپلوئیدی) در جنین یا جنین سقط شده

    بررسی سریع اختلالات کروموزومی در مواردی که امکان کشت سلولی فراهم نباشد و یا زمان کافی برای کشت سلولی ندارند.

🌐 http://www.jamgene.ir/

🌐 http://www.jampath.com/

🔬 آزمایشگاه جم رشت :

 https://t.me/jampath

🔸 کانال تخصصی ژنتیک پزشکی آزمایشگاه جم رشت :
https://t.me/jamgene

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *