تماس با ما


ساعت فعالیت یکسره از ۶:۳۰ صبح لغایت ۹ شب

رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل

تلفن تماس
۳۳۱ ۳۳۲ ۹۰ – ۹۵
۳۳ ۱۱ ۵۱۰۰