لیست بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی

نیرو های مسلح

خدمات درمانی و روستائی درمانی

بنیاد شهید و جانبازان

جهاد کشاورزی

صدا و سیمای گیلان

بیمه ایران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه دانا

بانک کشاورزی

بانک صادرات

بانک سپه

بانک ملت

بانک ملی

بانک رفاه

بانک تجارت

بیمه ملت

بیمه رازی

بانک پارسیان

بیمه پارسیان

بیمه سینا

تشکیلات کارگری

بیمه نوین

بیمه SOS

بیمه دی

بیمه آسیا