QF-PCR

مزایای QF-PCR : حساسیت و ویژگی بالا در تشخیص ناهنجاری­ های کروموزومی عمده ۲۱-۱۸-۱۳٫ صرفه­ جویی در هزینه و بخصوص زمان انتظار دراز مدت والدین برای تکمیل نتایج کاریوتایپ را […]