مشاوره ژنتیک
ژنتیک پزشکی

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک شاخه ای ازژنتیک پزشکی است که احتمال بروزبیماری های ژنتیکی درافرادرابررسی می کند مشاوره ژنتیک یک فرآیند ارتباطی است که مشکلات انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال […]